Jika saya membuat pulangan, penukaran ataupun pembatalan pembelian, adakah saya akan memdapat Cashback?

Cashback akan dibatalkan untuk apa-apa pemulangan, pertukaran dan pembatalan pembelian. Cashback hanya diberikan untuk pembelian yang berjaya dan lengkap. Bagi mengelakkan kehilangan Cashback dalam pertukaran barang, anda disarankan agar membatalkan pesanan dan membuat transaksi baharu, tertakluk pada dasar pembatalan setiap kedai.

Anda boleh menghubungi Pasukan Bual Langsung kami di sini dan kami akan memberikan bantuan langsung untuk menjawab pertanyaan anda tentang kelayakan Cashback.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner