Bilakah Cashback boleh dikeluarkan?

Anda boleh membuat pengeluaran apabila anda telah mengumpul minimum RM10Confirmed Cashback” dan jumlah ini tidak termasuk bonus.

Jumlah “Confirmed Cashback” yang masih belum dikeluarkan boleh didapati di “Available Balance”.

Anda boleh melihat baki akaun ShopBack anda di sini!

Untuk penjelasan lanjut, jangan ragu-ragu untuk hubungi kami.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner