Mengapakah status Bonus Cashback saya masih 'pending'?

"Sign Up Bonus" anda mungkin ditolak kerana pasukan pematuhan kami mendapati terdapat beberapa kejadian pengguna merujuk diri sendiri. Sila rujuk dan fahami terma dan syarat yang telah ditetapkan seperti di bawah:

Bonus.png

Sekiranya anda mempunyai persoalan lain, klik di sini dan kami akan membantu anda!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner