Apakah maksud "pelanggan sedia ada" dan "pelanggan baru"?

"Pelanggan baharu" merujuk pengguna yang tidak pernah membuat sebarang pembelian manakala "pelanggan sedia ada" pula bermaksud sebaliknya.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner