Bagaimana saya akan mengetahui status permintaan 'Missing Cashback'?

Setelah siasatan tamat, keputusan siasatan Cashback akan dimaklumkan kepada anda melalui e-mel.

Sebagai alternatif, anda boleh melihat status penyiasatan Missing Cashback pada akaun Shopback anda di bawah tab Cashback Activity!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner