Bolehkah saya klik melaui ShopBack di web, dan melengkapkan pembelian melalui app?

Tidak.

Semua pembelian mesti dibuat menggunakan peranti yang sama untuk membolehkan Cashback dijejak. Jika anda ingin menukar peranti untuk melengkapkan pembelian, sila pastikan anda bermula dengan mengklik semula pautan melalui ShopBack.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner