Siapakah yang menerima pembayaran bagi sesebuah pembelian?

Kesemua bayaran dibuat kepada kedai rakan niaga kami. ShopBack hanya menghubungkan anda dengan kedai rakan niaga tersebut. Jadi, tiada bayaran dibuat atau diterima oleh ShopBack dari pembelian anda.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner