Adakah Cashback saya akan dijejak jika saya tidak klik melalui ShopBack?

Malang sekali, Cashback anda tidak mungkin dapat dijejak. Jadi, sila pastikan anda memulakan proses pembelian dari ShopBack jika anda ingin menerima Cashback daripada pembelian yang dibuat.

 

Sekiranya anda menghadapi masalah yang tertera di atas, sila hubungi Sokongan Pelanggan kami melalui Pembantu Maya ShopBack. 😊

Can’t find what you need? Reach out to us!