Adakah Cashback saya akan dijejak jika saya tidak klik melalui ShopBack?

Malang sekali, Cashback anda tidak mungkin dapat dijejak. Jadi, sila pastikan anda memulakan proses pembelian dari ShopBack jika anda ingin menerima Cashback daripada pembelian yang dibuat.

 

Sekiranya anda mempunyai persoalan lain, klik di sini dan kami akan membantu anda!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner