Apakah jenis-jenis Bonus Cashback yang terdapat di ShopBack?

Bagi bonus program Refer-A-Friend, anda akan memperolehi Cashback tambahan sekiranya anda berjaya merujuk rakan kepada ShopBack. Bagi bonus promosi pula, lazimnya terdapat kempen dengan kriteria-kriteria khas yang mesti dipatuhi. Sila pastikan anda memahami terma dan syarat yang telah ditetapkan untuk memperoleh Cashback tambahan dengan jayanya.

 

Sekiranya anda mempunyai persoalan lain, klik di sini dan kami akan membantu anda!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner