Di manakah saya boleh dapatkan senarai Click Acivity?

Di Cashback History pada akaun anda, maklumat bagi setiap klik ke kedai boleh didapati pada tab "Click Activity".

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner