Bolehkah saya mendapatkan Cashback untuk pembelian yang dibuat menggunakan desktop dan / atau aplikasi mudah alih stor berkenaan?

Kelayakan Cashback bagi pembelian melalui komputer dan aplikasi telefon berbeza mengikut kedai. Sila lawati halaman terma dan syarat kedai berkenaan untuk memeriksa kelayakan Cashback.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner