Mengapakah Bonus Cashback saya ditolak?

Bonus Cashback anda mungkin ditolak kerana:

1) Tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
2) Merujuk diri sendiri (Bagi bonus program Refer-A-Friend)

Sekiranya tiada kaitan dengan perkara di atas, sila hubungi pasukan kami!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner