Apakah maksud "Tracking speed"?

"Tracking speed" merujuk masa yang diambil untuk Cashback anda direkodkan ke dalam akaun setelah pembelian dibuat. Biasanya, Cashback akan direkodkan dalam tempoh 48 jam.
Namun begitu, setiap kedai mungkin mempunyai "tracking speed" yang berbeza. Sila semak di laman kedai tersebut.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner