Apakah had untuk membuat pengeluaran Cashback?

Jumlah maksimum yang boleh anda mohon untuk membuat pengeluaran ialah RM300 sehari.

Anda perlu mengumpul RM10 “Confirmed Cashback” untuk membuat pengeluaran. Dalam erti kata lain, anda hanya boleh membuat pengeluaran jika baki dalam “Available Balance” anda adalah sekurang-kurangnya RM10.

Anda boleh melihat baki dalam akaun ShopBack seperti gambar di bawah:

Cashback_Statuses__ShopBack_App_.jpg

Aplikasi ShopBack

Cashback_Statuses__Desktop_browser_.png

Laman web ShopBack

Sekiranya anda mempunyai persoalan lain, klik di sini dan kami akan membantu anda!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner