Apakah kelebihan yang boleh didapati jika saya merujuk ahli keluarga dan rakan kepada ShopBack?

Anda layak untuk memperoleh Referral Bonus bagi setiap rakan yang berjaya dirujuk kepada ShopBack menggunakan pautan pendaftaran yang khusus daripada akaun anda. Rakan anda mesti membuat pembelian yang berjaya melalui ShopBack dengan perbelanjaan minimum yang ditetapkan sebelum anda boleh menerima bonus.

Sila rujuk https://www.shopback.my/referral/invite untuk maklumat lanjut.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner