Bagaimanakah saya memohon bukti pengeluaran Cashback?

Jika anda mahu memohon bukti pengeluaran, sila hubungi rakan chat kami di sini, dengan alamat e-mel akaun ShopBack anda dan juga butiran pengeluaran anda (yang boleh didapati dari akaun ShopBack anda di bahagian “Withdrawal history”).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner