Bagaimanakah saya memohon bukti pengeluaran Cashback?

Berikut adalah cara untuk memohon bukti pengeluaran Cashback:

1. Pergi ke halaman Cashback Overview di akaun anda.

2. Pergi ke tab "Withdrawal History"

3. Klik butang "Need help?" pada rekod pengeluran yang anda ingin semak
4. Klik butang "Get proof of transfer"
Sekiranya anda mempunyai persoalan lain, klik di sini dan kami akan membantu anda!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner