Adakah ShopBack bertanggungjawab ke atas sesebuah pembelian?

Pembelian yang dibuat adalah antara anda dengan rakan niaga kami. Jika anda mempunyai sebarang masalah dengan pembelian anda, sila hubungi khidmat pelanggan mereka. Namun, jika anda menghadapi masalah dengan Cashback, sila hubungi kami di help@shopback.my dan kami akan bantu anda selanjutnya.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner