Apakah cara bayaran yang tidak layakn untuk mendapatkan Cashback?

Sesetengah kedai rakan niaga di ShopBack melarang kaedah bayaran tertentu. Sila pastikan anda membaca terma dan syarat bagi kedai tersebut sebelum melengkapkan pembelian anda.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner