Saya tidak lagi berminat menggunakan ShopBack. Bagaimanakah saya menyahaktifkan akaun ShopBack saya?

Oh tidak! Kami berasa sedih atas perkara ini.

Harap maklum bahawa sebaik sahaja akaun telah dinyahaktifkan, anda tidak lagi boleh menggunakan alamat e-mel yang sama untuk membuat sebarang akaun baharu di bawah ShopBack.

Sekiranya anda masih ingin meneruskan penyahaktifan, sila hubungi Rakan Chat kami di sini dan kami akan sedia membantu.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner