Mengapakah Cashback "Sign Up Bonus" saya di tolak?

"Sign Up Bonus" anda mungkin ditolak kerana pihak kami mendapati terdapat beberapa kejadian pengguna merujuk diri sendiri. Sila rujuk dan fahami terma dan syarat yang telah ditetapkan.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi rakan chat kami di sini!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner