Kegagalan Aplikasi

Aplikasi mungkin gagal berfungsi disebabkan oleh beberapa faktor. Kegagalan aplikasi berfungsi dengan baik kadang kala boleh mengundang ketidakselesaan dan kami bekerja keras untuk mengelakkannya terjadi. Kami akan cuba menyelesaikan masalah ini secepat mungkin jika ia berlaku.

Cara penyelesaian terbaik adalah dengan menghapus aplikasi tersebut dan memuat turunnya kembali. Ini adalah untuk memastikan aplikasi tersebut berfungsi dengan baik. Sila pastikan aplikasi anda dalam versi terkini untuk mengelak sebarang isu teknikal.

Sekiranya anda masih mengalami masalah yang sama, sila hubungi Rakan Chat kami di sini untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner