Kegagalan Extension

"Extension" ini hanya terdapat pada stor tertentu sahaja. Sekiranya butang "Extension" ini tidak bertukar warna menjadi dari merah kepada hijau pada laman tersebut, ini bermakna laman sesawang tersebut hanya boleh di akses menggunakan applikasi telefon sahaja.

Oleh itu, anda dinasihatkan untuk klik dari laman sesawang ShopBack ke halaman stor untuk memastikan anda layak untuk mendapatkan Cashback.

Sebagai alternatif, anda juga boleh menghubungi rakan chat kami di sini untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner