Perubahan jumlah 'Lifetime Earnings'

Jumlah "Lifetime Earnings" boleh berkurang disebabkan:

1. Cashback dijejak pada jumlah yang lebih tinggi terlebih dahulu dan dikira semula semasa tempoh pengesahan berdasarkan peringkat pelanggan atau barang yang dibeli
2. Cashback telah dibatalkan
3. Cashback dijejak pada jumlah RM0
4. Akaun ShopBack yang salah
5. Sesetengah 'merchant' yang memberi had jumlah Cashback setiap bulan

Bergantung kepada 'merchant', Cashback yang dijejak pada jumlah yang lebih tinggi kemudiannya boleh dikira semula menjadi jumlah yang betul selepas tempoh pengesahan tamat. Oleh itu, ini mungkin sebab mengapa adanya perbezaan pada jumlah keseluruhan Cashback anda.

Sebagai alternatif, sila hubungi Rakan Chat kami di sini untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner