Bagaimana boleh saya semak program ‘My Partnership’ yang telah saya daftarkan?

Untuk menyemak program ‘My Partnership’ yang telah anda daftarkan, buka ShopBack App dan klik ikon ‘Account’ pada sudut kanan bawah di halaman utama dan klik ‘My Partnership’ pada halaman seterusnya.

Program ‘My Partnership’ yang telah terdaftar sebelumnya akan disenaraikan pada halaman ‘My Partnership’.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner