Apakah perubahan yang boleh saya jangkakan jika saya mempunyai akaun ShopBack PayLater dan hoolah?

Tidak risau! Akaun hoolah anda akan kekal dengan hoolah manakala akaun ShopBack PayLater anda kekal dengan ShopBack. Hanya makluman bahawa anda tidak akan dapat menggunakan akaun hoolah anda untuk membuat pembayaran dengan ShopBack PayLater.

Sebarang pesanan hoolah yang tinggal akan kekal dalam akaun hoolah anda. Pembayaran hoolah tertunggak akan terus ditolak daripada kad yang ditambahkan pada akaun hoolah anda pada tarikh akhir yang dijadualkan.

Anda akan dapat menikmati sebarang promosi ShopBack PayLater selagi anda ahli ShopBack, dan memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan untuk promosi ShopBack PayLater.

Can’t find what you need? Reach out to us!