Apakah barang larangan untuk pembelian ShopBack PayLater?

Kami pada masa ini tidak menyokong pembelian item berikut melalui ShopBack PayLater. Penilaian sekatan item adalah berdasarkan pelbagai sebab termasuk undang-undang dan peraturan serta semakan dalaman yang lain:

- Dadah
- Senjata api dan peluru
- Barangan berkaitan perjudian
- Gift kad dan sijil

Ambil perhatian bahawa item yang disenaraikan di atas tidak menyeluruh dan ShopBack boleh mengikut terma kondisi membuat perubahan pada senarai untuk memenuhi piawaian pengawalseliaan, etika dan risiko kami dengan terbaik.

Can’t find what you need? Reach out to us!